Pécs – Vásár, piac és bevásárlóközpont üzemeltetése

Az ország területén vásárok, piacok tartását engedélyeztetni kell, míg az egyes bevásárlóközpontok és a helyi termelői piacok üzemeltetését be kell jelenteni a jegyzőnek.

A jegyző a jogszabályban meghatározott szakhatóság szakvéleményének birtokában a vásárt, piacot és annak fenntartóját az engedély megadásával egyidejűleg, továbbá a bevásárlóközpontot és a helyi termelői piacot az üzemeltetésre irányuló bejelentést követően nyilvántartásba veszi.

Kulcsszavak: vásár, piac, termelői piac, bevásárlóközpont, üzemeltetés.

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő vásár, piac, bevásárlóközpont fenntartója, illetve üzemeltetője.

Bejelentés megtétele, illetve kérelem előterjesztése.

Bírság kiszabása és tevékenység megtiltás.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Engedélyköteles tevékenység esetén 20 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, és ami teljes eljárás lefolytatása esetén 5 nappal meghosszabbodik.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentés megérkezését követő: 8 nap (igazolás kiadására), 15 nap (a szolgáltató nyilvántartásba vételére).

A vásár, piac engedélyezése iránti eljárás kérelemre indul, amely tartalmazza:

A bevásárlóközpont nyilvántartásba vétele iránti eljárás bejelentésre indul, amely tartalmazza:

A helyi termelői piac nyilvántartásba vétele iránti eljárás szintén bejelentésre indul, ami tartalmazza:

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala, mint népegészségügyi hatóság szakhatósági díja 30 000 Ft.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

Nem tartozik az eljárás alá a közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

iForm űrlap a bejelentés megtételére, illetve kérelem előterjesztésére [Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló kérelem (ASP-IPAR-008-2017)].

Pécs Település