MEKH - Fogyasztóvédelem - Kérelem panasz kivizsgálása tárgyában

A földgáz- és villamos energia ipari engedélyesek, víziközmű-szolgáltatók eljárásával szemben jogszabályban meghatározott személyi kör panasz kivizsgálására irányuló kérelemben kezdeményezheti közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását.

Kulcsszavak: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH, földgáz, villamos energia, víziközmű-szolgáltatás, kérelem, panasz, nyilatkozat, melléklet

Jogszabályban meghatározott személyi kör, aki a földgáz- és villamos energia ipari engedélyesek, víziközmű-szolgáltatók eljárásával szemben terjeszt elő panaszt.

Nincs, mert a panasztétel jogosultságként jelenik meg, nem kötelezettségként.

A Hivatal a panaszbeadványt földgáz és villamosenergia szolgáltatással kapcsolatban 55 napon belül bírálja el, víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyek esetében 75 napon belül.

Panasz aláírva, a panasz rendezése érdekében az engedélyessel/szolgáltatóval megkísérelt egyeztetést alátámasztó dokumentum (telefonhívás azonosító, jegyzőkönyv, levél tértivevénye…stb.)

A panasztétel ingyenes, illeték- és egyéb igazgatási szolgáltatási díj nem terheli.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A kérelem elutasításával szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető az eljárást lezáró döntés megtámadásával.

Személyes ügyintézés:

Személyesen is intézhető (Hivatal ügyfélszolgálatán: http://www.mekh.hu/kapcsolat) az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személyi kör számára

MEKH