A  felhasználó az űrlapon kérheti a korábban megállapított átlagfogyasztásának/ részszámlájának módosítását.

">

Alföldvíz Zrt. - Átlagfogyasztás módosítása

A  felhasználó az űrlapon kérheti a korábban megállapított átlagfogyasztásának/ részszámlájának módosítását.

Kulcsszavak: átlagfogyasztás

Az Alföldvíz Zrt.-nél nyilvántartott, érvényes közszolgáltatási jogviszonnyal rendelkező felhasználó.

A megadott átlag alapján lesznek a részszámlák kiállítva a közüzemi szolgáltatásra vonatkozóan. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes regisztráció szükséges az Alföldvíz Zrt. honlapján. A honlapon az e-ügyfélszolgálatba belépést követően az "Átlagfogyasztás megtekintése, módosítása" menüt kell választani. Az aktuális profilhoz megadhatja az új átlagfogyasztás értékét.

Az eljárás díjmentes.

Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálat

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

ALFÖLDVÍZ ZRT.