EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem

Az informatikai rendszert kérelemre az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint az EESZT működtetője engedélyezi, ha az alkalmas az EESZT-vel való együttműködésre, valamint arra, hogy annak alkalmazásával a csatlakozott adatkezelő az EESZT-vel kapcsolatban a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit teljesítse. 
Az EESZT-hez kizárólag engedéllyel rendelkező informatikai rendszerrel lehet csatlakozni. A csatlakozott adatkezelő az EESZT felé való adatszolgáltatási kötelezettségének teljes időtartama alatt köteles biztosítani az EESZT-hez történő csatlakozás követelményeinek teljesítését.

Kulcsszavak: EESZT, csatlakozási kérelem, engedélyezés, tesztelési szakasz, igazolás, akkreditáció, HIS rendszer, bevizsgálási szakasz, EESZT engedélyezés, OKFŐ

Az informatikai rendszer engedélyezésére irányuló folyamatot a szoftverre vonatkozó vagyoni jogokkal, vagy a szoftver továbbfejlesztéséhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkező szervezet (a továbbiakban: Partner) terjesztheti elő.

Az engedélyezési folyamat kettő részre tagolódik; a bevizsgálási és az engedélyezési szakaszra.
A kérelem benyújtását megelőzően a szoftvernek az EESZT működtetője által meghatározott tesztelésnek eleget kell tennie, melyről ’Bevizsgálási szakasz teljesítéséről szóló igazolás’  kerül kiállításra, mely azonosító számát a kérelmen szerepeltetni kell.
A kérelmet jelen felületen az ’Ügyintézés indítása’ kiválasztásával lehet elindítani, a kérelemben szereplő adatok és az esetleges mellékletek feltöltését követően.

Az eljárás illetékmentes.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Fővárosi Törvényszék

Képviseleti jogosultság igazolásának speciális esetei:

Amennyiben a kérelmet benyújtó személy a képviseletet együttesen láthatja el más képviseleti jogosultsággal rendelkező személyekkel, abban az esetben kérjük, szíveskedjen csatolni az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők által a benyújtó részére az eljárásra adott meghatalmazását.

Amennyiben nem  a szervezet törvényes képviselője nyújtja be a kérelmet, abban az esetben kérjük, az eljárásra vonatkozó meghatalmazást szíveskedjenek mellékelni. Kérjük a meghatalmazás elektronikus úton történő aláírását (elektronikus aláírás, AVDH) annak hitelessége érdekében.

https://e-egeszsegugy.gov.hu/fejlesztoknek

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

OKFŐ