Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP)

A Felhívás célja a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása, és a földrajzi mobilitás elősegítése. 

Kulcsszavak: külterületi, helyi közút fejlesztése, karbantartás

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Mindkét célterület esetében:
 -vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF