Állattenyésztés-trágyatárolók (ÁTK-VP)

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. Nem csak a jogszabályi előírások biztosítása miatt fontos, hogy valamennyi állattartó rendelkezzen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, lehetőség szerint fedett trágyatárolóval, hanem az üvegházhatású gázok, valamint az ammónia kibocsátásának csökkentése miatt is. A trágyaelhelyezés problémájának megoldása továbbá hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát szennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javításához, valamint a tápanyag-körforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is.

Kulcsszavak: ÁTK, állattenyésztés, trágya, trágyatároló

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben:
a. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben,
fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25
forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók):
b. igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –
fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben -
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
c. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett
állattartó telepet működtet;
2. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség.

A támogatást igénylő megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF