Polgári természetőri jelentkezés (BNPI)

Polgári természetőrnek jelentkezés intézhető.

Kulcsszavak: Polgári természetőr

Polgári természetőr az a nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy lehet, aki
a) közép- vagy felsőfokú szakirányú szakképesítéssel vagy felsőfokú iskolai végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, és a polgári természetőri ismeretekből vizsgát tett,
b) középiskolai végzettséggel és alap- vagy középfokú nem szakirányú szakképesítéssel vagy alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítéssel rendelkezik, és polgári természetőri ismeretekből sikeres vizsgát tett,
c) nem esik a 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 5. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alá,
d) a polgári természetvédelmi feladatok rendszeres - legalább évi két alkalommal, szervezett formában és díjazás nélkül történő - ellátását a megállapodásban vállalja.

A jelentkezést a kérelmezőnek meg kell küldenie az Igazgatóság részére e-Papír szolgáltatás használatával.

Jelentkezés írásban.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Agrárminisztérium.

33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a polgári természetőrökről

BNPI