Budapest 11 Eb-nyilvántartási adatkérés – adatszolgáltatás

Újbudán tartott, de még be nem jelentett, valamint ebösszeírás esetén minden újbudán tartott ebet be kell jelenteni az Újbudai Polgármesteri Hivatalban. A bejelentés megtehető az erre rendszeresített elektronikus Adatlapon is. Az adatváltozás bejelentési kötelezettség formai kötöttség nélkül teljesíthető az adatlap segítségével.

Kulcsszavak: eb, kutya, nyilvántartás

Az eb tartója, illetve tulajdonosa Újbudán tartott eb vonatkozásában.

Újbudán tartott, de még be nem jelentett, valamint ebösszeírás esetén minden újbudán tartott ebet be kell jelenteni az Újbudai Polgármesteri Hivatalban. A bejelentés megtehető az erre rendszeresített elektronikus Adatlapon is. Az adatváltozás bejelentési kötelezettség formai kötöttség nélkül teljesíthető az adatlap segítségével. A változás bejelentés esetén az azonosításhoz szükséges adatok megadásával, de teljesíthető az Adatlap kitöltésével is. Ebben az esetben az azonosítás céljából ki kell tölteni az eb tulajdonosára/tartójára vonatkozó adatokat, az eb fajtáját, nemét, színét, valamint a transzponder (chip) sorszámát. A fentieken túl már csak a megváltozott adatokat kell feltüntetni.

A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - a 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni: új eb beszerzését, a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban bekövetkezett változást).

Az oltási könyv, annak hiányában a kisállat útlevél, digitális képét a megadott adatok igazolásául.

Az eljárás illetékmentes

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest 11. ker. Település