KH KTF Hamis adatszolgáltatás bejelentése - Közbeszerzési Hatóság

Amennyiben egy közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő megállapítja, hogy valamely gazdasági szereplő hamis adatszolgáltatást vagy hamis nyilatkozatot tett, a Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján kötelessége erről a tényről tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot. A Közbeszerzési Hatóságonak a kizárt ajánlattevők tekintetében a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nyilvántartás-vezetési és közzétételi kötelezettsége áll fenn.

Kulcsszavak: Közbeszerzés Hamis adatszolgáltatás Kizárás Kizáró ok Hözbeszerzési Hatóság

A Kbt. a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizáró okot megállapító ajánlatkérők.

A kizárással kapcsolatos adatokat és beadványokat a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani az itt elérhető űrlap segítségével. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

Kizárással érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevét és címét (székhely, lakóhely) az eljárás tárgyát és azonosítóját tartalmazó tájékoztatás a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével, valamint a kizárásra okot adó cselekmény és az eset lényeges körülményeinek leírásával

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG