ZALAEGERSZEG - BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL

Kulcsszavak: DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGA, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adó alanya a magánfőző, az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.

Az ügyintézési határidő a kérelem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően - a kérelem elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel).  Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-42B nevű „Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A portálra való belépés - KAÜ azonostást követően- az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Jövedéki adó (magánfőző párlat)" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papír alapon benyújtható űrlap elérhetősége:

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogáról ” (https://zalaegerszeg.hu/tart/index/123/Ado_ugyek) elnevezésű PDF formátumú papíralapú nyomtatványokon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Zala Megyei Kormányhivatal 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény.

Zalaegerszeg Település